multisite-slogan, Author at K2 Turvapalvelut

Avoin työtehtävä: Palvelukeskuspäivystäjiä

Haemme palvelukeskuspäivystäjiä.

Palvelukeskuspäivystäjän tehtäviin kuuluvat osaamistason mukaan kamera-,  LVISA- ja turvahälytysten vastaanotto, riskin arviointi, kirjaus ja välitys edelleen, kiinteistöautomaation etäkäyttö ja energiahallinta sekä palvelupyyntöjen vastaanotto ja käsittely puhelimitse ja sähköpostitse.

Palvelukeskuspäivystäjän työ on vuorotyötä.

Odotamme hakijoilta hyvää asiakaspalveluasennetta, ryhmätyöskentelykykyä ja, järjestelmällisyyttä sekä hyvää paineensietokykyä ja kokonaisuudenhallintaa. Edellytämme hyvää tietotekniikan ja ohjelmistojen käyttötaitoja sekä vähintään suomen ja englannin kielen taitoa hoitaa puhelimessa asiakaspalvelutehtäviä.

Vartijakortti on edellytys, aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä, turvallisuusalan tuntemus ja ymmärrys kiinteistöautomatiikasta katsotaan eduksi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostilla jukka.akselin@k2turvapalvelut.fi

Haku on voimassa toistaiseksi.

Uusimme ISO 9001:2015 sertifikaatin

SGS uudelleensertifioi K2 Turvapalveluiden hälytysjärjestelmä-, call center- ja etähallintapalveluiden ISO 9001:2015 -sertifikaatin maaliskuussa 2019.

Uusittu sertifikaatti on tae toimintamme ja palveluidemme korkeasta laadusta sekä pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet palveluidemme ja laatujärjestelmämme kehittämiseksi. Se on myös osoitus siitä, että hälytyskeskuksemme toiminnot ja resurssit vastaavat Finanssialan keskusliiton vaatimuksia, minkä ansiosta voimme valvoa ja ylläpitää yhä suurempien ja haastavampien kohteiden turvallisuutta.

Avaa sertifikaatti PDF:nä

Ulkoistettu palvelupyyntöjen käsittely tehostaa Consti Yhtiöiden asiakaspalvelua

Consti Yhtiöt on yksi Suomen johtavista kiinteistöjen korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Yhtiön liiketoiminta on keskittynyt Suomen läntisiin ja eteläisiin kasvukeskuksiin, ja sillä on toimintaa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Turussa, Oulussa ja Lahdessa.

K2 Turvapalveluiden palvelukeskus otti hoitoonsa Constin asiakaspalvelunumeroon tulevat puhelut sekä sähköpostiin saapuvat huoltopalvelupyynnöt ja muut palvelupyynnöt. Näin yhtiön ei tarvitse palkata taloon sisälle omaa henkilökuntaa kaikista yhteydenotoista huolehtimaan. K2 palvelukeskuksen tehtävä on arvioida palvelupyyntöjen sisältöä ja kiireellisyyttä, ja välittää ne sitten oikealle yksikölle tai henkilölle hoidettavaksi sen mukaan, mitä paikkakuntaa tai teknistä osa-aluetta pyynnöt koskevat.

Asiakaspalvelun sekä huoltopalvelutilausten ja palvelupyyntöjen ulkoistaminen on auttanut Constia palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja tehokkaammin sekä tuonut lisävarmuutta tilausten vastaanottoon ja toimittamiseen. Myös pyyntöjen läpimenoajat ovat nopeutuneet. Constin talotekniikan yksikön johtaja Jan Weckström on ollut yhteistyöhön tyytyväinen:

“Hyvin on sujunut. Ensinnäkin pyyntöjen käsittely on tehokkaampaa, sillä K2 hoitaa pyyntöjen lajittelun ja meillä henkilöt saavat eteensä vain ne pyynnöt, jotka koskevat heidän aluettaan. Työ- ja asiakastyytyväisyys on parantunut, ja bonuksena olemme saaneet myös hyviä raportteja siitä, paljonko yhteydenottoja on tullut ja mikä on vasteaika. Markkinoinnin tuloksia on helpompaa seurata niiden avulla. Olemme tyytyväisiä palveluun ja suosittelemme sitä myös muille.”

K2 Turvapalvelut valvoo yli 2000:ta kohdetta eri puolilla Suomea

Keskisuomalainen kirjoitti toiminnastamme jutun. Yli 2000 valvottavaa kohdetta, ilman ainuttakaan kiertävää vartijaa.

Keskisuomalainen kirjoittaa:
”Noin 2 000 valvottavaa kohdetta eri puolilla Suomea, mutta ei yhtään omaa kiertävää vartijaa. Jyväskyläläinen turvallisuus- ja kiinteistövalvonnan yritys K2 Turvapalvelut on löytänyt kasvu-uran erilaisella toimintamallillaan.

– Yhdistämme modernin turvallisuustekniikan ja kiinteistöautomaation informaation 24/7 toimivaan palvelukeskukseen. Kaikki kenttätyö tehdään alihankintana, toimitusjohtaja Jukka Akselin kertoo.

Yrityksen tehtävät vaihtelevat hälytys- ja kameravalvonnasta kiinteistöautomaation etähallintaan ja asiakkaiden puheluihin vastaamiseen Jyväskylässä toimivassa keskuksessa.”

Lue koko juttu Keskisuomalaisesta.

 

Lämpöyhtiön ulkoistettu etähallinta varmistaa palvelun ja lämmön asiakkaille Hankasalmella

Kuuhankalämpö Oy on Hankasalmella toimiva yksityinen lämpölaitos, jonka kaukolämpöverkostoon kuuluu yli 40 kiinteistöä Hankasalmen keskustan alueella. Vauhdilla kehittyvän energia-alan toimijoilla on jatkuva paine vastata niin asiakkaiden kuin viranomaisten muuttuviin vaatimuksiin, mikä asettaa odotuksia myös Kuuhankalämpö Oy:lle. Lämmön häiriöttömän jakelun varmistaminen ja nopea poikkeustilanteisiin reagointi ovat keskeisessä asemassa toiminnan kehittämisessä.

“Suurissa lämpölaitoksissa on resursseja palkata väkeä valvomaan laitosta ja siellä tapahtuvaa liikennettä ympäri vuorokauden. Meillä ei ole samanlaisia resursseja. Aiemmin meillä oli 1-2 miestä hoitamassa laitosta, ja tiukan paikan tullessa oli itse lähdettävä paikan päälle”, kertoo Kuuhankalämpö Oy:n toimitusjohtaja Juha
Lappalainen. Vaikka laitosten järjestelmiä voi käyttää etänä mistä vain, reserviä on oltava aina valmiina poikkeustilanteiden ja hälytysten varalta. TUKES myös vaatii, että tiloissa on tehtävä tarkistus vähintään 72 tunnin välein.

Kuuhankalämpö Oy teki kesäkuussa 2018 K2 Turvapalvelut Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen laitoksen kamera- ja kulunvalvonnasta sekä järjestelmien etähallinnasta ja asiakaspalvelun hoitamisesta. Yhteistyön tavoitteena on ollut tehostaa lämpölaitoksen resurssien käyttöä ja varmistaa, että poikkeustilanteissa on aina asiantunteva henkilö valmiina hoitamaan tilanteen. Etäkäytöllä valvotaan laitoksen kokonaisautomatiikkaa ja varajärjestelmiä, ja poikkeustilanteen iskiessä palvelukeskus saa hälytyksen ja ottaa järjestelmän etäkäyttöön. Paikan päällä ei tarvita henkilökuntaa jatkuvasti, sillä K2 Turvapalvelut valvoo ja kutsuu tarvittaessa esimerkiksi huoltoyhtiön paikalle. Kameroiden avulla voimme valvoa ja hallita myös alueen liikennettä sekä portista kulkemista.

K2 Turvapalvelut vastaa myös lämpölaitokselle tuleviin asiakaspalvelupuheluihin, selvittää soittajan tarpeet ja toimii sitten niiden mukaisesti. Ympärivuorokautisen valvonnan ja järjestelmien hallinnan sekä asiakaspalvelupuheluiden ulkoistaminen on vapauttanut yrityksen johdon resursseja johto-, kehitys- ja hallintotehtäviin. “Tällä kokonaisuudella turvataan laitoksen toiminta vuorokauden läpi. K2:lla on ihmisiä, jotka perehtyvät asiaan, mikä on meidän kannalta aina parempi ja luotettavampi tapa pyörittää toimintaa”, toteaa Lappalainen.

K2 ja GDPR

Hyvä asiakkaamme,

EU:n uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ryhdytään soveltamaan kaikissa EU-maissa tänään 25.5.2018. Suomen hallitus on antanut maaliskuun alussa eduskunnalle esityksen uudesta tietosuojalaista, joka täydentää tietosuoja-asetusta kansallisella lainsäädännöllä. Uusi tietosuojalaki korvaa nykyisen henkilötietolain ja tulee voimaan samaan aikaan kun uutta tietosuoja-asetusta ryhdytään noudattamaan.

Olemme tarkentaneet menettelytapamme vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja laatineet ”Henkilötietojen käsittelyselosteen” toimintatavoistamme. Rekisterikohtaiset selosteet löytyvät sähköisenä toimistoltamme. Samalla olemme päivittäneet toimeksiantosopimuksiimme liitetyn Sopimusehdot- liitteen asianmukaisesti.

Molemmat asiakirjat löytyvät www-sivuiltamme ylläpidettyinä ja voimassaolevina. Niihin myöhemmin tehtävistä päivityksistä tiedotamme erikseen sähköpostilla ja www-sivujen ajankohtaisilmoituksilla. Lisätietoja saat halutessasi allekirjoittaneelta.

 

Terveisin,

Jukka Akselin
Toimitusjohtaja
K2 Turvapalvelut Oy
Vapaaherrantie 2
40100 Jyväskylä
+358 40 504 1401
jukka.akselin@k2turvapalvelut.fi
www.k2turvapalvelut.fi

K2 Turvapalvelut JYY:n kiinteistönhoidon kumppaniksi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) omistamassa JYY-Palvelut Oy:ssä haetaan uudella toimintamallilla sujuvuutta kiinteistönhuoltoon. JYY-Palveluiden kumppaneiksi noin 1 600 opiskelija-asunnon ja 10 000 neliön toimitilojen kiinteistönhuoltoon, valvontaan ja ylläpitoon tulevat alkukesästä jyväskyläläiset yritykset K2 Turvapalvelut Oy ja 360 Palvelut Oy.

”Jatkossa K2 Turvapalveluiden palvelukeskus hoitaa talotekniikan etähallinnan sekä vastaanottaa asukkailta tulevat palvelupyynnöt, arvioi niiden kiireellisyyden ja välittää ilmoitukset eteenpäin oikealle vastuuorganisaatiolle. Jos kyse on kiinteistönhuoltoon liittyvästä päivystystehtävästä, pyyntö välitetään 360 Palveluille. Turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä pyyntö menee Keski-Suomen Turvamiehet Oy:lle. Jos asia voidaan hoitaa työpäivän aikana, JYY-Palvelut ottaa siitä kopin”, kertoo uudesta palveluketjusta kiinteistöpäällikkö Kimmo Moilanen JYY-Palvelut Oy:stä.

K2 Turvapalvelut huolehtii myös talotekniikan etähallinnasta, kiinteistöautomaation ja turvatekniikan hälytysten vastaanotosta, palvelupyyntöjen dokumentoinnista sekä kiinteistöjen energiataloudellisesta käytöstä. 360 Palvelut puolestaan vastaa päivystyskäyntien lisäksi kiinteistöjen vuosihuolloista sekä piha-alueiden kunnossapidosta, mikä vähentää JYY-Palveluiden tarvetta pitää yllä konekantaa.

”Kiinteistöjen asukkailla on jatkossa yksi taho, jolle he voivat ilmoittaa vioista tai palvelutarpeesta. Meidän tehtävämme on arvioida, tarvitaanko paikalle sopiva ammattilainen välittömästi vai voidaanko asia hoitaa teknisenä etäkäyttönä tai seuraavana arkipäivänä. Turhien päivystyskäyntien välttäminen tuo säästöjä”, Akselin toteaa.

Akselinin mukaan K2 Turvapalveluille yhteistyön aloittaminen on merkittävä avaus ja tuo JYY-Palveluille säästöä etähallinnalla saatavan energiatehokkuuden parantamisen ja tarpeenmukaisen palveluiden ohjauksen myötä.

K2 Turvapalvelut Oy keskittyy palvelukeskukseen

K2 Turvapalvelut Oy on luopunut turvasuojauspalveluistaan 28.6.2017 sovitulla liiketoimintakaupalla. Turvapalvelun liiketoiminta siirtyi samalla päivämäärällä Varmentava Oy:lle. Varmentava Oy:n omistavat Lauri Nissinen ja Jyri Paasonen. Työntekijät siirtyvät Varmentava Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Yhtiöt ovat samalla sopineet molemminpuolisesta yhteistyöstä turvasuojaus- ja palvelukeskuspalvelujen toimittamiseksi nykyisille ja uusille asiakkaille Keski-Suomen alueella. Järjestelyn tarkoituksena on suunnata K2 Turvapalvelun voimavarat kasvavaan ydintoimintaansa, palvelukeskukseen ja samalla varmistaa luotettava kumppanuus yhteisten asiakkaittemme turvaksi.

 

 

K2 Turvapalvelut vahvistaa toimintaansa

DI Jukka Akselin on kutsuttu K2 Turvapalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi 1.3.2017 alkaen.  Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus kiinteistö- ja energia-alan johtotehtävistä muun muassa Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:ssä, Technopolis Oyj:ssä ja Enegia Consulting Oy:ssä.

Yhtiön aiempi toimitusjohtaja OTT Jyri Paasonen jatkaa TKI-johtajana vastuualueenaan tuotekehitys sekä konsultointi- ja koulutuspalvelut.

Järjestelyllä K2 Turvapalvelut haluaa vahvistaa kasvuaan turva- ja kiinteistötekniikan kokonaisvaltaisessa valvonnassa sekä eri lähteistä koottavan tiedon nykyistä laajemmassa hyödyntämisessä kiinteistöjen tehokkaaseen ohjaamiseen.

”K2 Turvapalveluiden palvelukonsepti yhdistää modernin turvallisuustekniikan ja kiinteistöautomaation informaation 24/7 toimivaan palvelukeskukseen. Keskitetyllä ja reaaliaikaisella tiedonhallinnalla varmistetaan nopea päätöksenteko ja kiinteistön tehokas toiminta.  Yhdistettynä kokeneeseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön palvelukonsepti tarjoaa erinomaisen pohjan kasvaa valtakunnallisesti merkittäväksi turvapalveluiden tuottajaksi”, toteaa uusi toimitusjohtaja Akselin.

COMMON CBRNE I -koulutus vahvistaa viranomaisten yhteistä kykyä vastata vaarallisiin tilanteisiin

Olemme yhdessä Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa toteuttamassa Common CBRNE I – Kansallinen CBRNE-koulutus operatiivisille toimijoille -hanketta, jota rahoittaa Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja Mikkelin kaupunki. Hankkeessa toteutetaan CBRNE -koulutusportaali eri viranomaisten ensivasteentoimijoille. Lue lisää hankkeesta tästä linkistä.