vt-admin, Author at K2 Turvapalvelut

K2 turvapalvelut vahvistaa toimintaansa

EMBA Jani Saarvo on kutsuttu K2 Turvapalvelut Oy:n asiakkuusjohtajaksi 1.9.2020 alkaen. Janilla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus talotekniikka-alan kehittämisestä ja johtamisesta IVK-Tuote Oy:n ja Oy Lindab Ab:n palveluksessa. Viimeiset kolme vuotta hän on johtanut EduCluster Finland Oy:n operoimaa kansainvälistä yksityiskoulua Qatarissa.

Järjestelyllä K2 Turvapalvelut haluaa vahvistaa kasvuaan turva- ja kiinteistötekniikan kokonaisvaltaisessa valvonnassa sekä eri lähteistä koottavan tiedon nykyistä laajemmassa hyödyntämisessä kiinteistöjen tehokkaaseen ohjaamiseen.

”On upeaa päästä mukaan operatiiviseen toimintaan yhtiöön, jota olen ollut aikoinaan kumppanieni kanssa perustamassa. K2 Turvapalvelut on kehittynyt viime vuosina Jukan ja muiden tiimiläisten avulla todella upeaksi kokonaisuudeksi. Meillä on asiantunteva henkilöstö ja kehittymishaluinen toimintamalli. Pystymme olemaan asiakkaan kumppanina yksittäisten kohteiden hälytysvalvonnoista alkaen, aina kokonaisvaltaiseen suurtenkin kiinteistömassojen energiatehokkaaseen käyttöön ja turvallisuusjohtamiseen, tehokkaasti ja taloudellisesti.” asiakkuusjohtaja Jani Saarvo toteaa.

”On hienoa saada tiimiin osaava vahvistus, joka tuntee liiketoimintamme. Jani oli jo mukana perustamassa yhtiötä ja on toiminut aiemmin hallituksemme puheenjohtajana. Strategiamme kiinteistöjen turvallisuuden, energiatehokkuuden ja asiakaspalvelujen kehittäjänä edellyttää meiltä entistä vahvempaa asiakaslähtöisyyttä, jota haluamme tällä rekrytoinnilla varmistaa”, toteaa operatiivinen johtaja Jukka Akselin.

Lisätietoja antavat: operatiivinen johtaja Jukka Akselin, 040 504 1401 ja asiakkuusjohtaja Jani Saarvo, 040 770 1119

K2 Turvapalveluille on myönnetty Suomen Vahvimmat -sertifikaatti

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt K2 Turvapalveluille Suomen Vahvimmat -sertifikaatin. Sertifikaatti toimii osoituksena vakaasta ja luotettavasta yrityksestä, jonka toiminta on kestävällä pohjalla.

Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden Rating Alfa -luottoluokitus on korkea. Sertifikaatti on osoitus positiivisista talouden tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista sekä hyvästä maksukäyttäytymisestä.

K2 Turvapalvelut otti käyttöön puheentunnistusrobotin parantamaan asiakaspalvelun laatua

K2 turvapalvelut on ottanut kokeiluun Elisan kehittämän puheentunnistusrobotin, jonka avulla voidaan lyhentää asiakaspalvelun vastausaikoja sekä nostaa puheluiden vastausprosenttia. Pilotti toteutetaan yhdessä Kouvolan Asunnot Oy:n kanssa, joka on K2 Turvapalveluiden asiakas.

K2 turvapalvelut saa kuukausittain jopa 13 000 palvelupyyntöä, joista noin 80% on ei-kiireellisiä. Puherobotin avulla nämä voidaan eritellä toisistaan, jolloin resursseja voidaan ohjata entistä tarkemmin ja kiireellisiin pyyntöihin pystytään vastaamaan nopeammin.

Puheentunnistusrobotti tunnistaa ihmisen puheen ja koodaa sen tekstimuotoon. Pääsääntöisesti puheentunnistusrobotti kykenee kirjoittamaan puheen perusteella asiakkaan järjestelmään ymmärrettävän tiketin. Suurin hyöty ilmenee yksinkertaisten palvelupyyntöjen selvittämisessä, mutta hankalammat tapaukset ohjautuvat aina ihmiselle. Kouvolan Asunnot Oy:n kanssa tehtävässä kokeilussa soittaja saa itse päättää, haluaako hän asioida ihmisen vai puherobotin kanssa.

K2 turvapalveluilla on isot odotukset kokeiluun liittyen, ja tavoitteena onkin hyödyntää tulevaisuudessa puheentunnistusrobottia entistä ruuhkaisemmilla palvelulinjoilla ja monimutkaisemmissa tehtävissä. Sitä ennen puherobotti halutaan kehittää tarpeeksi hyväksi, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman mielekästä asiakkaalle.

Kauppalehti kirjoitti kokeilusta laajemman artikkelin, jonka voit LUKEA TÄSTÄ.

Tiedote: Suositus rakennusten ilmanvaihdosta koronaviruspandemian aikana

Tiedote 9.4.2020

Suositus rakennusten ilmanvaihdosta koronaviruspandemian aikana

Euroopan ilmastointiyhdistyksien liiton (REHVA) viimeisimmän ohjeistuksen pohjalta seuraavat toimenpiteet suositellaan tehtäviksi rakennusten ilmanvaihdossa:

 • Ilmanvaihdon käyntiajat: tilojen ilmanvaihto suositellaan asetettavan nimellisteholle 2 h ennen tilojen käyttöönottoa ja hitaalle käynnille 2 h käyttöajan jälkeen. Ilmanvaihtoa ei sammuteta tilojen käyttöaikojen ulkopuolella (viikonloput, yöaika jne.), vaan pidetään alhaisella teholla.
 • Lämmöntalteenoton ja palautusilman käyttö: palautusilmatoiminto suositellaan pidettävän poissa käytöstä. LTO-laitteistot tarkistetaan vuotojen varalta.
 • Ilmastoinnin kosteusasetuksiin ei suositella tehtävän muutoksia ajanjaksolla.
 • Huoltotyöt: kanavien puhdistusta suositellaan vältettävän pandemian aikana. Kanavien suodattimet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti, normaaleja suojavarusteita ja hengityssuojaimia käyttäen.
 • WC-ilmanvaihto pidetään käynnissä 24/7. WC-tilojen ikkunat ja wc-altaiden kannet pidetään kiinni.

Suositus kokonaisuudessaan:
rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf

Tiedote koronavirukseen liittyen

Olemme nostaneet valmiuttamme mahdollisen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen haittojen minimoimiseksi 1.3.2020 alkaen seuraavin toimenpitein:

 • seuraamme säännöllisesti viranomaisen ja työterveyspalvelun tiedotteita ja toimintaohjeita (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19)
 • epidemia-aluille suuntautuvia työmatkoja ei toistaiseksi tehdä
 • riskialueille suuntautuneilta matkoilta palaavat työntekijät työskentelevät kahden viikon ajan etänä käymättä palvelukeskuksessa
 • asiakasneuvottelut hoidetaan ensisijaisesti Teams- ja puhelinneuvotteluina toistaiseksi
 • palvelukeskuksen henkilöstö on ohjeistettu huolehtimaan tehostetusti käsi- ja yskimishygieniasta
 • palvelukeskuksen pöytätasot desinfioidaan päivittäin
 • ulkopuolisten tahojen vierailut palvelukeskukseen on kielletty toistaiseksi
 • olemme rekrytoineet lisäresursseja vaihtuva-aikaisella työsopimuksella ja kehoittaneet henkilökuntaa varautumaan tarvittaessa työvuorojoustoihin
 • ääritilanteessa hälytysvalvonta on siirrettävissä toisella paikkakunnalla toimivaan valvomoon ISM Clientilla (auditoitu 20.12.2019 Bureau Veritas Oy)
 • Mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joilla on laajempia asiakasvaikutuksia, tiedotamme siitä ensi tilassa verkkosivuillamme ja sähköpostitse.