Call Center -palvelut

Avain,- sauna,- ja autopaikka -hallinta


Palvelukeskuspäivystäjämme vastaanottavat myös erilaisia palvelupyyntöjä. Palvelupyynnöt kirjataan asiakkaan kanssa sovittuun järjestelmään ja välitetään toimeksiantosopimuksen mukaisesti eteenpäin toimenpiteitä varten. Tällaisia palvelupyyntöja on esimerkiksi avain-, sauna- ja autopaikkahallinta.

Avainhallintaa voidaan hoitaa myös etähallintana. Palvelukeskuspäivystäjä voi ohjelmoida kulunvalvonta-avaimia tilauksen mukaisesti. Luoda uusia, muokata olemassa olevia tai poistaa järjestelmästä kadonneet tai vialliset kulunvalvonta-avaimet.

Saunavuoroja ja autopaikkoja on mahdollista hallinnoida myös etänä palvelukeskuksestamme käsin. Varaukset tai niiden muutokset voidaan kirjata asiakkuuden omaan järjestelmään ja tarvittaessa tiedottaa, esimerkiksi muuttuvista saunan ohjelmoinneista, tarvittavia tahoja.