Call Center -palvelut

Avain-, sauna- ja autopaikkahallinta

Palvelukeskuspäivystäjämme vastaanottavat myös erilaisia palvelupyyntöjä, jotka kirjataan asiakkaan kanssa sovittuun järjestelmään ja välitetään toimeksiantosopimuksen mukaisesti eteenpäin toimenpiteitä varten. Palvelupyynnöt voivat liittyä esimerkiksi avain-, sauna- ja autopaikkahallintaan.

Avainhallintaa voidaan hoitaa myös etähallintana. Palvelukeskuspäivystäjä voi ohjelmoida kulunvalvonta-avaimia tilauksen mukaisesti, luoda uusia, muokata olemassa olevia tai poistaa järjestelmästä kadonneet tai vialliset kulunvalvonta-avaimet.

Saunavuoroja ja autopaikkoja on mahdollista hallinnoida myös etänä palvelukeskuksestamme käsin. Varaukset tai niiden muutokset voidaan kirjata asiakkaan omaan järjestelmään ja tarvittaessa tiedottaa tarvittavia tahoja esimerkiksi muuttuvista saunan ohjelmoinneista.