Hälytyskeskuspalvelut

Linjavalvonta

Linjavalvontapalvelulla varmistetaan kiinteistön paloilmoitinjärjestelmän hälytyksensiirron jatkuva toimivuus. Hätäkeskus ei ota vastaan linjavikoja, vaan ne pitää ohjelmoida 24/7 toimivaan palvelukeskukseen. Palvelukeskus valvoo hälytyksensiirtoliittymien toimintaa 24/7 ja ilmoittaa linjavioista operaattorille ja viranomaisille.

Poikkeusjärjestelyt tilataan toimintaohjeen mukaisesti. Kun vika on saatu korjattua tai poistunut, perutaan poikkeusjärjestelyt ja raportoidaan asiakkaalle. Linjavalvonta kattaa Finanssialan Keskusliiton automaattisten paloilmoitinjärjestelmien hälytyksen siirrolle edellyttämän tiedotuspalvelun.

Palvelu sisältää

  • Finanssialan Keskusliiton automaattisten paloilmoitinjärjestelmien hälytyksensiirrolle edellyttämän tiedotuspalvelun
  • hälytyksensiirtoliittymien toiminnan valvonnan 
  • mahdollisesta yhteysviasta ilmoittamisen operaattorille24/7.

  • poikkeusjärjestelyjen sopimisen pelastulaitoksen kanssa, jos vika ei kuittaannu 60 min kuluessa 
  • poikkeusjärjestelyjen tilaamisen tilaajan toimintaohjeen mukaisesti
  • poikkeusjärjestelyjen perumisen, kun vika on saatu korjattua tai poistunut