Kiinteistövalvomopalvelut

Etähallinta

Optimoimalla energiaa kuluttavat talotekniset prosessit kiinteistöä käytetään tehokkaasti, minkä ansiosta voidaan ilman lisäinvestointeja ja sisäilmaolosuhteista tinkimättä saavuttaa merkittävät energia- ja kustannussäästöt: toteutuneet säästöt ovat olleet vuositasolla 10-20 %. Etähallinnan avulla myös talotekniikan hälytykset hoidetaan etänä, jolloin huoltokäyntien tarve vähenee.

Palvelu sisältää

  • kiinteistön aktiivisen ohjauksen ja reagoinnin poikkeamiin sekä vikojen syiden analysoinnin ja korjauksen etänä tai huoltopyyntöjen kautta
  • taloteknisten prosessien toimivuuden tarkastelun
  • taloteknisten prosessien energiankäytön tehokkuuden optimoinnin mm. tarpeenmukaisin käyttöaika- ja asetusarvosäädöin

  • energiainvestointien toimivuuden ja vaikutusten seurannan
  • säännöllisen raportoinnin havaituista poikkeamista