Hälytyskeskuspalvelut

Hälytysvalvonta

Murtohälytyksen tullessa hälytysvalvontalaitteet ilmoittavat siitä palvelukeskukseen, jossa päivystäjä riskianalyysin perusteella toimii asiakkaan kanssa sovitun toimenpideohjeen mukaisesti. Tarvittaessa paikalle hälytetään vartija tai huoltohenkilö. Koneoppimisella saadaan tapahtumien välitys automatisoitua asian käsittelyn tehostamiseksi.

Palvelu sisältää:

  • hälytystiedon vastaanottamisen palvelukeskukseen
  • hälytystiedon analysoinnin ja toimenpiteiden välittömän käynnistämisen 24/7 toimeksiantosopimuksen mukaisesti
  • vartijan paikalle kutsun tarkistamaan tilanteen

  • ilmoittamisen hätäkeskukseen kriittisissä hälytyksissä
  • tarpeettomien hälytys- ja huoltokäyntien minimoinnin etäkäytön avulla