Kiinteistövalvomopalvelut

Kiinteistön energiatehokkuus

Kiinteistön energiatehokas käyttö on myös ympäristötehokkuutta ja taloudellista tehokkuutta. Kun kiinteistön energiaa kuluttavien toimintojen käyntiajat ja muut asetusarvot on säädetty tarpeen mukaisiksi, ei sähköä, lämpöä ja vettä kuluteta turhaan. Energiatehokkaalla kiinteistönkäytöllä säästetään paitsi energiaa ja luonnonvaroja, myös ympäristöä ja euroja.

Energiatehokkaassa kiinteistössä ei ole liian kylmä eikä liian kuuma, eivätkä huonelämpötilat vaihtele merkittävästi tilojen välillä. Energia käytetään tarpeenmukaisesti ja tehokkaasti. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi hukkalämmöt otetaan talteen ja käytetään rakennuksessa edelleen. Valaistusajat ovat tilojen käytön mukaiset, eivätkä ilmanvaihtokoneet käy turhaan tilojen käyttöaikojen ulkopuolella.