Call Center -palvelut

Huoltoliikkeiden vikailmoitukset

Mikäli havaitset tai epäilet huoneistossa jotain vikaa, asiasta kannattaa tehdä vikailmoitus soittamalla taikka kiinteistössä käytössä olevalla erillisellä lomakkeella. Palvelukeskuksen päivystäjä arvioi palvelupyynnön kiireellisyyden ja kirjaa tapahtuman asiakkaan kanssa sovittuun järjestelmään. Kiireelliset viat tai hälytykset ilmoitetaan heti huoltohenkilölle. Päivystäjä kirjaa kaikki tapahtumat asiakkaan ilmoittamaan huoltokirjaan tai muuhun paikkaan, josta tapahtuma raportoidaan eteenpäin.

Palvelukeskuksen päivystäjät vastaanottavat eri viestintäkanavilla tapahtuvat palvelupyynnöt asiakkailta. Palvelupyynnöt kirjataan asiakkaan tietojärjestelmiin ja tarvittaessa ilmoittamalla vastuuhenkilöille, saadaan tehtävät välitettyä nopeasti asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti oikealle taholle. Palvelun vasteaikoja seurataan ja raportoidaan asiakkaille säännöllisesti.

Palvelukeskuksessa käytetään useita eri huoltokirja- ja toiminnanohjausjärjestelmiä, joihin päivystäjät kirjaavat työtehtävät. Päivystäjä arvioivat palvelupyynnön riskin ja tarvittavat toimenpiteet sekä päättävät vaativatko ne välittömiä toimenpiteitä päivystysaikana vai voidaanko ne hoitaa kustannustehokkaammin työaikana.

Palvelu sisältää:

  • asiakaskohtaisen puhelinlinjan ja sähköpostiosoitteet, joilla palvelukeskus ottaa vastaan ja välittää yhteydenottoja jokaisena päivänä 24/7.
  • palvelukielinä suomi ja englanti. Muiden kielien osalta käytetään tarvittaessa tulkkauspalvelua eri veloituksella.

  • sovittavan palvelutasotavoitteen mukainen palvelupyyntöjen vastaanotto sekä tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisen ja pyyntöjen ohjaaminen oikealle palveluntuottajalle
  • palvelutuottajien toimenpidekirjausten seurannan ja oikeellisuuden varmistamisen
  • palveluntuottajien toimenpiteiden vasteajan seurannan