Hälytyskeskuspalvelut

Kameravalvonta

Palvelukeskus vastaanottaa kameroiden kuvaa 24/7 ja poikkeamien ilmetessä käynnistää tilaajan toimintaohjeiden mukaiset toimet. Järjestelmän havaitessa kohteessa asiaankuulumatonta toimintaa, palvelukeskuksessa otetaan kuva- ja tarvittaessa puheyhteys kohteeseen. Kameravalvonta toimii laitteistosta riippumatta, jolloin jo olemassa olevat kameralaitteet voidaan ottaa valvontaan, eikä uusia laiteinvestointeja tarvita.

Hälytystilanteessa tarkistetaan tilannekuva kameravalvonnan avulla ja käynnistetään riskiarvion perusteella tilanteen vaatimat toimenpiteet toimeksiantosopimuksen mukaisesti, tarvittaessa paikalle kutsutaan vartija, kiinteistöhuolto tai pelastuslaitos. Valvontamateriaali tallentuu myöhempää tarvetta varten.

Kamerajärjestelmällä voidaan myös toteuttaa piirivartiointikierrokset taloudellisesti palvelukeskuksen toimesta.

Kameravalvontajärjestelmän hälytyskuvaa voidaan käyttää myös porttien ohjauksessa, jolloin saadaan reaaliaikainen tieto hälytysvalvontaohjelmaan ja portin aukaisu voidaan suorittaa etäkäytöllä palvelukeskuksesta.

Palvelu sisältää:

  • tilannekuvan tarkistuksen hälytyksen sattuessa kameravalvonnan avulla
  • tilantee vaatimien toimenpiteiden käynnistämisen
  • vartijan, kiinteistönhuollon tai pelastuslaitoksen kutsumisen tarpeen mukaan

  • kameravalvontajärjestelmän materiaalin tallennuksen mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.
  • palvelua voidaan tarvittaessa täydentää kamerakierroksilla