Hälytyskeskuspalvelut

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohdon palveluilla varmistetaan kiinteistön toiminnan jatkuva säännöstenmukaisuus. Palvelu kattaa säännölliset turvallisuuskävelyt yhdessä kiinteistön omistajan kanssa, pelastussuunnitelman ajantasaisuuden ylläpidon ja yhteistyön koordinoinnin pelastuslaitoksen kanssa. Palveluun voidaan lisäksi sisällyttää poistumisharjoitukset ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia, kuten alkusammutus- ja ensiapukoulutukset.

Turvallisuusjohtamisen palvelu sisältää

  • kiinteistön turvallisuusauditoinnin
  • pelastussuunnitelman laadinnan

  • pelsu.fi-palvelun
  • pelastussuunnitelman ylläpidon