13.3.2020

Tiedote koronavirukseen liittyen

Olemme nostaneet valmiuttamme mahdollisen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen haittojen minimoimiseksi 1.3.2020 alkaen seuraavin toimenpitein:

 • seuraamme säännöllisesti viranomaisen ja työterveyspalvelun tiedotteita ja toimintaohjeita (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19)
 • epidemia-aluille suuntautuvia työmatkoja ei toistaiseksi tehdä
 • riskialueille suuntautuneilta matkoilta palaavat työntekijät työskentelevät kahden viikon ajan etänä käymättä palvelukeskuksessa
 • asiakasneuvottelut hoidetaan ensisijaisesti Teams- ja puhelinneuvotteluina toistaiseksi
 • palvelukeskuksen henkilöstö on ohjeistettu huolehtimaan tehostetusti käsi- ja yskimishygieniasta
 • palvelukeskuksen pöytätasot desinfioidaan päivittäin
 • ulkopuolisten tahojen vierailut palvelukeskukseen on kielletty toistaiseksi
 • olemme rekrytoineet lisäresursseja vaihtuva-aikaisella työsopimuksella ja kehoittaneet henkilökuntaa varautumaan tarvittaessa työvuorojoustoihin
 • ääritilanteessa hälytysvalvonta on siirrettävissä toisella paikkakunnalla toimivaan valvomoon ISM Clientilla (auditoitu 20.12.2019 Bureau Veritas Oy)
 • Mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joilla on laajempia asiakasvaikutuksia, tiedotamme siitä ensi tilassa verkkosivuillamme ja sähköpostitse.

  Hyväksy statistics, marketing evästeet käyttääksesi Social Share buttons.
  Ota yhteyttä