K2 Turvapalvelut JYY:n kiinteistönhoidon kumppaniksi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) omistamassa JYY-Palvelut Oy:ssä haetaan uudella toimintamallilla sujuvuutta kiinteistönhuoltoon. JYY-Palveluiden kumppaneiksi noin 1 600 opiskelija-asunnon ja 10 000 neliön toimitilojen kiinteistönhuoltoon, valvontaan ja ylläpitoon tulevat alkukesästä jyväskyläläiset yritykset K2 Turvapalvelut Oy ja 360 Palvelut Oy.

”Jatkossa K2 Turvapalveluiden palvelukeskus hoitaa talotekniikan etähallinnan sekä vastaanottaa asukkailta tulevat palvelupyynnöt, arvioi niiden kiireellisyyden ja välittää ilmoitukset eteenpäin oikealle vastuuorganisaatiolle. Jos kyse on kiinteistönhuoltoon liittyvästä päivystystehtävästä, pyyntö välitetään 360 Palveluille. Turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä pyyntö menee Keski-Suomen Turvamiehet Oy:lle. Jos asia voidaan hoitaa työpäivän aikana, JYY-Palvelut ottaa siitä kopin”, kertoo uudesta palveluketjusta kiinteistöpäällikkö Kimmo Moilanen JYY-Palvelut Oy:stä.

K2 Turvapalvelut huolehtii myös talotekniikan etähallinnasta, kiinteistöautomaation ja turvatekniikan hälytysten vastaanotosta, palvelupyyntöjen dokumentoinnista sekä kiinteistöjen energiataloudellisesta käytöstä. 360 Palvelut puolestaan vastaa päivystyskäyntien lisäksi kiinteistöjen vuosihuolloista sekä piha-alueiden kunnossapidosta, mikä vähentää JYY-Palveluiden tarvetta pitää yllä konekantaa.

”Kiinteistöjen asukkailla on jatkossa yksi taho, jolle he voivat ilmoittaa vioista tai palvelutarpeesta. Meidän tehtävämme on arvioida, tarvitaanko paikalle sopiva ammattilainen välittömästi vai voidaanko asia hoitaa teknisenä etäkäyttönä tai seuraavana arkipäivänä. Turhien päivystyskäyntien välttäminen tuo säästöjä”, Akselin toteaa.

Akselinin mukaan K2 Turvapalveluille yhteistyön aloittaminen on merkittävä avaus ja tuo JYY-Palveluille säästöä etähallinnalla saatavan energiatehokkuuden parantamisen ja tarpeenmukaisen palveluiden ohjauksen myötä.

Hyväksy statistics, marketing evästeet käyttääksesi Social Share buttons.