K2 Turvapalveluille FINCSC-kyberturvallisuussertifikaatti

K2 Turvapalveluille on myönnetty Finnish Cyber Security (FINCSC) -kyberturvallisuussertifikaatti. Sertifikaatti myönnettiin kesäkuussa, ja se kertoo hyväksyttävästä varautumisesta tietoturva- ja kyberuhkiin.

Saadakseen FINCSC-sertifikaatin organisaation tulee osoittaa täyttävänsä sertifiointijärjestelmän 8.3.2018 julkaistut vaatimukset. K2 Turvapalvelut on arvioinnissa osoittanut varautuvansa hyväksyttävällä tasolla yleisiin tietoturva- ja kyberuhkiin.

Arvioinnissa käydään sertifikaatin kriteeristön pohjalta läpi, miten organisaation eri prosesseissa käsitellään tietoa, ketkä kaikki osallistuvat tiedon käsittelyyn, missä olosuhteissa tietoa käsitellään ja millainen tiedon käsittelyssä käytetty välineistö ja laitteisto on.

Sertifioinnin laajuus kattaa K2 Turvapalveluiden hälytyskeskus-, call center- ja kiinteistövalvomopalvelut sekä niitä tukevat lisäarvopalvelut.

K2 Turvapalveluiden toimitusjohtajan Jani Saarvon mukaan turvallisuusalan palveluyrityksenä tietoturvaan liittyvät asiat ovat keskeinen osa laadunhallintaa:

– Varaudumme kyberuhkiin toiminnassamme huolellisesti. Ulkopuolisen auditoijan avulla pystymme arvioimaan organisaatiomme tietosuojakäytänteiden ja tietoturvakontrollien asianmukaisuutta. Meidän tulee pysyä mukana kehityksessä ja etsiä jatkuvasti toiminnastamme kehityskohtia, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin mahdollisiin kyberuhkakuviin. Suomesta löytyy alan huippuosaamista, ja on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää sitä myös meidän toiminnassamme.

Sertifiointijärjestelmää ylläpitää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC.

 

Hyväksy statistics, marketing evästeet käyttääksesi Social Share buttons.