Lämpöyhtiön ulkoistettu etähallinta varmistaa palvelun ja lämmön asiakkaille Hankasalmella

Kuuhankalämpö Oy on Hankasalmella toimiva yksityinen lämpölaitos, jonka kaukolämpöverkostoon kuuluu yli 40 kiinteistöä Hankasalmen keskustan alueella. Vauhdilla kehittyvän energia-alan toimijoilla on jatkuva paine vastata niin asiakkaiden kuin viranomaisten muuttuviin vaatimuksiin, mikä asettaa odotuksia myös Kuuhankalämpö Oy:lle. Lämmön häiriöttömän jakelun varmistaminen ja nopea poikkeustilanteisiin reagointi ovat keskeisessä asemassa toiminnan kehittämisessä.

“Suurissa lämpölaitoksissa on resursseja palkata väkeä valvomaan laitosta ja siellä tapahtuvaa liikennettä ympäri vuorokauden. Meillä ei ole samanlaisia resursseja. Aiemmin meillä oli 1-2 miestä hoitamassa laitosta, ja tiukan paikan tullessa oli itse lähdettävä paikan päälle”, kertoo Kuuhankalämpö Oy:n toimitusjohtaja Juha
Lappalainen. Vaikka laitosten järjestelmiä voi käyttää etänä mistä vain, reserviä on oltava aina valmiina poikkeustilanteiden ja hälytysten varalta. TUKES myös vaatii, että tiloissa on tehtävä tarkistus vähintään 72 tunnin välein.

Kuuhankalämpö Oy teki kesäkuussa 2018 K2 Turvapalvelut Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen laitoksen kamera- ja kulunvalvonnasta sekä järjestelmien etähallinnasta ja asiakaspalvelun hoitamisesta. Yhteistyön tavoitteena on ollut tehostaa lämpölaitoksen resurssien käyttöä ja varmistaa, että poikkeustilanteissa on aina asiantunteva henkilö valmiina hoitamaan tilanteen. Etäkäytöllä valvotaan laitoksen kokonaisautomatiikkaa ja varajärjestelmiä, ja poikkeustilanteen iskiessä palvelukeskus saa hälytyksen ja ottaa järjestelmän etäkäyttöön. Paikan päällä ei tarvita henkilökuntaa jatkuvasti, sillä K2 Turvapalvelut valvoo ja kutsuu tarvittaessa esimerkiksi huoltoyhtiön paikalle. Kameroiden avulla voimme valvoa ja hallita myös alueen liikennettä sekä portista kulkemista.

K2 Turvapalvelut vastaa myös lämpölaitokselle tuleviin asiakaspalvelupuheluihin, selvittää soittajan tarpeet ja toimii sitten niiden mukaisesti. Ympärivuorokautisen valvonnan ja järjestelmien hallinnan sekä asiakaspalvelupuheluiden ulkoistaminen on vapauttanut yrityksen johdon resursseja johto-, kehitys- ja hallintotehtäviin. “Tällä kokonaisuudella turvataan laitoksen toiminta vuorokauden läpi. K2:lla on ihmisiä, jotka perehtyvät asiaan, mikä on meidän kannalta aina parempi ja luotettavampi tapa pyörittää toimintaa”, toteaa Lappalainen.

Hyväksy statistics, marketing evästeet käyttääksesi Social Share buttons.