Tiedote koronavirukseen liittyen

Olemme nostaneet valmiuttamme mahdollisen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen haittojen minimoimiseksi 1.3.2020 alkaen seuraavin toimenpitein:

  • seuraamme säännöllisesti viranomaisen ja työterveyspalvelun tiedotteita ja toimintaohjeita (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19)
  • epidemia-aluille suuntautuvia työmatkoja ei toistaiseksi tehdä
  • riskialueille suuntautuneilta matkoilta palaavat työntekijät työskentelevät kahden viikon ajan etänä käymättä palvelukeskuksessa
  • asiakasneuvottelut hoidetaan ensisijaisesti Teams- ja puhelinneuvotteluina toistaiseksi
  • palvelukeskuksen henkilöstö on ohjeistettu huolehtimaan tehostetusti käsi- ja yskimishygieniasta
  • palvelukeskuksen pöytätasot desinfioidaan päivittäin
  • ulkopuolisten tahojen vierailut palvelukeskukseen on kielletty toistaiseksi
  • olemme rekrytoineet lisäresursseja vaihtuva-aikaisella työsopimuksella ja kehoittaneet henkilökuntaa varautumaan tarvittaessa työvuorojoustoihin
  • ääritilanteessa hälytysvalvonta on siirrettävissä toisella paikkakunnalla toimivaan valvomoon ISM Clientilla (auditoitu 20.12.2019 Bureau Veritas Oy)
  • Mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joilla on laajempia asiakasvaikutuksia, tiedotamme siitä ensi tilassa verkkosivuillamme ja sähköpostitse.